Thông báo/Thư mời
       Truyền file FTP
       Thư tín
       Thay đổi mật khẩu
       Hướng dẫn
       Tiến độ doanh nghiệp 2018
       Kế hoạch công tác
       BC chưa thực hiện trong kỳ
       Gửi báo cáo
       Báo cáo đã gửi
       Kết quả thực hiện
 
18/7/2018
 
 

Năm:   Tháng: Ngày:  

696. Lịch tuần thứ 14/2014 của Lãnh đạo Cục Thống kê    Mở file đính kèm 

Phòng Tổ Chức Hành chính - Thi Đua (31/3/2014)    

695. Tài liệu Đề án vị trí việc làm    Mở file đính kèm 

(28/3/2014)    

692. CCTK nhận biểu Etiket và mẫu giám sát

Phòng Thống kê Dân số - Văn xã (27/3/2014)    

691. V/v chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của Tổng cục

Phòng Thống kê Thương Mại (25/3/2014)    

690. Lịch tuần thứ 13/2014 của Lãnh đạo Cục Thống kê    Mở file đính kèm 

Phòng Tổ Chức Hành chính - Thi Đua (24/3/2014)    

689. Tài liệu Đề án việc làm 2014    Mở file đính kèm 

(24/3/2014)    

688. V/v nhap du lieu ban buon, ban le, dich vu (mau cap thanh pho)

Phòng Thống kê Thương Mại (24/3/2014)    

687. Về mẫu phiếu 1E-ĐTDN và 1D-ĐTDN

Phòng Thống kê Tổng Hợp (21/3/2014)    

686. Thư mời họp    Mở file đính kèm 

Phòng Thống kê Nông Nghiệp (21/3/2014)    

685. Thông báo nghiệp vụ Điều tra dân số và Nhà ở Giữa kỳ 2014    Mở file đính kèm 

(21/3/2014)    

684. Đã upload danh sách đơn vị điều tra doanh nghiệp năm 2014

Phòng Thống kê Công Nghiệp (20/3/2014)    

683. CV 120 Tuyển chọn điều tra viên, tổ trưởng ĐT Dân số giữa kỳ 1-4-2014    Mở file đính kèm 

Phòng Thống kê Dân số - Văn xã (19/3/2014)    

682. Phieu thuong mai    Mở file đính kèm 

Phòng Thống kê Thương Mại (18/3/2014)    

681. Cac noi dung can quan tam cua van tai    Mở file đính kèm 

Phòng Thống kê Thương Mại (18/3/2014)    

680. tai lieu tap huan van tai    Mở file đính kèm 

Phòng Thống kê Thương Mại (18/3/2014)    

679. Tai lieu ho tro kiem tra van tai va cac noi dung can chu y cua thuong mai, dich vu an uong, khach san, du lịch.    Mở file đính kèm 

Phòng Thống kê Thương Mại (18/3/2014)    

678. Phát động phong trào thi đua ĐTDN 2014    Mở file đính kèm 

Phòng Tổ Chức Hành chính - Thi Đua (18/3/2014)    

677. V/v nhap du lieu ban buon, ban le, dich vu (mau cap thanh pho)

Phòng Thống kê Thương Mại (17/3/2014)    

676. Lịch tuần làm việc thứ 12/2014 của Lãnh đạo Cục Thống kê    Mở file đính kèm 

Phòng Tổ Chức Hành chính - Thi Đua (17/3/2014)    

675. Thư mời tập huấn nghiệp vụ ghi phiếu điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 1/4/2014    Mở file đính kèm 

(13/3/2014)    

674. Quyết định 29/QĐ_CTK về việc thành lập Tổ thường trực chỉ đạo điều tra doanh nghiệp năm 2014 TPHCM    Mở file đính kèm 

Phòng Thống kê Công Nghiệp (13/3/2014)    

673. Thư mời họp triển khai điều tra doanh nghiệp năm 2014 vào ngày thứ ba 18/3/2014    Mở file đính kèm 

Phòng Thống kê Công Nghiệp (13/3/2014)    

672. phiếu điều tra sản phẩm công nghiệp 1A.2    Mở file đính kèm 

Phòng Thống kê Công Nghiệp (11/3/2014)    

671. Về việc phân công công chức Phòng Thống Kê Công nghiệp Xây dựng năm 2014    Mở file đính kèm 

Phòng Thống kê Công Nghiệp (11/3/2014)    

670. Quyết định Điều tra doanh nghiệp số 91/QĐ-TCTK ngày 26/2/2014 của Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thống Kê    Mở file đính kèm 

Phòng Thống kê Công Nghiệp (11/3/2014)    

669. V/v gút lại danh sách mẫu bán buôn, bán lẻ, dịch vụ của thành phố và kế hoạch chấm điểm thi đua bổ sung năm 2014.    Mở file đính kèm 

Phòng Thống kê Thương Mại (11/3/2014)    

668. Lịch làm việc tuần thứ 11 của Lãnh đạo Cục    Mở file đính kèm 

(10/3/2014)    

667. Cập nhật chương trình công nghiệp tháng ngày 10/3/2014

Phòng Thống kê Công Nghiệp (10/3/2014)    

666. Danh sách các DN ngoài nhà nước dưới 100 lao động được chọn mẫu điều tra phiếu 1A    Mở file đính kèm 

Phòng Thống kê Công Nghiệp (8/3/2014)    

665. Về báo cáo tình hình KT-XH các quận huyện    Mở file đính kèm 

Phòng Thống kê Tổng Hợp (7/3/2014)    

664. Cập nhật chương trình Công nghiệp Tháng

Phòng Thống kê Công Nghiệp (7/3/2014)    

663. File số liệu các doanh nghiệp báo cáo IIP    Mở file đính kèm 

Phòng Thống kê Công Nghiệp (7/3/2014)    

661. Thông báo số 2 ĐT Dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 1-4-2014    Mở file đính kèm 

Phòng Thống kê Dân số - Văn xã (6/3/2014)    

660. Chú ý những ngành điều tra 100% phiếu 1A trong điều tra DN2014

Bộ phận CNTT (6/3/2014)    

659. mẫu phiếu điều tra áp dụng trong điều tra doanh nghiệp năm 2014 theo QĐ 91/QĐ-TCTK ngày 26/2/2014 của Tổng Cục Trưởng TCTK    Mở file đính kèm 

Phòng Thống kê Công Nghiệp (6/3/2014)    

658. Kính gửi CCTK Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 5, Quận 6, Quận 8, Quận 9, Quận 12, Q.Phú Nhuận, Q.Thủ Đức, Q.Bình Tân, H.Củ Chi, H.Hóc Môn, H. Bình Chánh, H.Nhà Bè.    Mở file đính kèm 

Phòng Thống kê Dân số - Văn xã (6/3/2014)    

657. Thông báo kết quả điểm thi đua Quý I - 2014    Mở file đính kèm 

Phòng Tổ Chức Hành chính - Thi Đua (5/3/2014)    

656. Truyền dữ liệu báo cáo tài chính 2012

Bộ phận CNTT (5/3/2014)    

655. V/v Rà soát và thu thập mẫu bán buôn, bán lẻ, dịch vụ (mẫu thành phố)

Phòng Thống kê Thương Mại (4/3/2014)    

654. Lịch tuần thứ 10/2014 của Lãnh đạo Cục Thống kê    Mở file đính kèm 

Phòng Tổ Chức Hành chính - Thi Đua (4/3/2014)    

653. Đôn giá Đôn đốc, nhập tin BCTC 2013    Mở file đính kèm 

Phòng Kế toán (4/3/2014)    

652. V/v nhập quyết toán tài chính doanh nghiệp    Mở file đính kèm 

Phòng Thống kê Tổng Hợp (4/3/2014)    

651. Điều tra vốn đầu tư quí IV/2013 và ước quí I/2014    Mở file đính kèm 

Phòng Thống kê Tổng Hợp (4/3/2014)    

650. Kinh gửi CCTK Quận 4, Quận 9, Quận 12, Quận 8, Quận 7, Q Bình Thạnh, Q. Bình Tân, Q. Tân Bình, H. Củ Chi, H. Hóc Môn    Mở file đính kèm 

Phòng Thống kê Dân số - Văn xã (3/3/2014)